Pracuj z nami

Prawo rodzinne

 

- Środki zapobiegawcze i środki tymczasowe w sprawach o separację, rozwód i relacje rodzic-dziecko.

- Procedury związane z wykonywaniem praw rodzicielskich.

- Modyfikacja Procedury w zakresie procedur dotyczących separacji spornej i wzajemnego porozumienia, rozwodu i relacji rodzic-dziecko.

- Realizacja egzekucji tytułów sądowych wynikających z naruszenia uchwał podjętych w postępowaniach zaskarżonych i porozumień o separacji, rozwodach i relacjach rodzic-dziecko.

- Procedury dotyczące rodzicielstwa: roszczenia i spory dotyczące ojcostwa oraz ustalenie pochodzenia.

- Procedury dotyczące osób niepełnosprawnych.

- Procedury unieważniające przed Trybunałem Kościelnym 

- Prawo międzynarodowe:

· Uprowadzenie dziecka za granicę.

· Uznawanie i wykonywanie zagranicznych orzeczeń sądowych.

work with us

Blog

RECENT FISCAL CHANGES IN ANDALUCIA
© 2021-2022 by SANCHEZ SOLICITORS. All rights reserved.
Manage Cookies
×