Werk met ons

Familierecht

Echtscheidingen
Geregistreerd partnerschap
Voorlopige en bewarende maatregelen bij rechtszaken inzake scheiding van tafel en bed,
echtscheiding en parentale relaties.
Dringende maatregelen met betrekking tot de uitoefening van ouderlijke rechten.
Tenuitvoerlegging van gerechtelijke executies
Afstammingsprocedures: vorderingen en betwistingen van vaderschap en vaststelling van
afstamming.

Blog

RECENT FISCAL CHANGES IN ANDALUCIA
© 2021-2022 by SANCHEZ SOLICITORS. All rights reserved.
Manage Cookies
×