Jobba med oss

Familjerätt

· Separationer, skilsmässor och ogiltigförklaring efter ömsesidig överenskommelse och tvist.

· De facto fackföreningar.

· Provisoriska åtgärder före och samtidigt med kraven på separation, skilsmässa och föräldrarelationer.

· Brådskande åtgärder relaterade till utövandet av föräldramyndighet.

· Förfarande för att ändra åtgärder i förhållande till domar som meddelats i förfaranden för separation, skilsmässa och förhållanden mellan föräldrar och barn genom ömsesidig överenskommelse och tvist.

· Förfaranden för verkställande av rättsliga titlar som härrör från bristande efterlevnad av beslut som utfärdats i förfaranden för separation, skilsmässa och faderliga filialförhållanden genom ömsesidig överenskommelse och tvist.

· Filieringsförfaranden: anspråk och utmaning av faderskap och bestämning av filiering.

· Handikappförfaranden.

• Förfaranden för kyrkliga ogiltigheter inför Rota-domstolen.

- Internationell rättighet:

• Internationell bortförande av minderåriga.

• Erkännande och verkställighet av utländska rättsliga beslut.

Jobba med oss

Blog

RECENT FISCAL CHANGES IN ANDALUCIA
© 2021-2022 by SANCHEZ SOLICITORS. All rights reserved.
Manage Cookies
×